Gebruiksvoorwaarden

Copyright

Deze website inclusief de windmotoren-database is een initiatief van louter vrijwilligers zonder enig winstoogmerk. De bedoeling is het geven van voorlichting over windmotoren in Friesland, in verband met het streven naar de instandhouding daarvan. De windmotoren-database heeft ten doel het bijeenbrengen van correcte historische en actuele gegevens van alle (nog) bestaande windmotoren in Friesland voor vrije en gratis kennisverwerving. Op de inhoud van de windmotoren-database en van deze website rust copyright.

Gebruiksrecht

U mag de inhoud van deze website of gedeelten daarvan gebruiken onder de volgende 3 voorwaarden:

1.

Bronvermelding. U dient steeds als bron te vermelden: www.windmotoren-friesland.nl.

2.

Het project of de activiteit waarvoor u het materiaal gebruikt dient in zijn geheel Niet-Commercieel te zijn. U mag er geen geld mee verdienen.

3.

U mag geen Afgeleide Werken maken op basis van dit materiaal, u mag het niet bewerken.

Het gebruik van afzonderlijke foto’s, die voorkomen op deze website, voor enige vorm van publicatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van complete artikelen, overzichten, documenten, rapporten of boekwerken die voorkomen op deze website voor enige vorm van algemeen toegankelijke publicatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het copyright berust bij de Stichting Windmotoren Friesland.

Beperking aansprakelijkheid

Deze site is met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. SWF kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze site kunnen voorkomen.

Koppelingen

Koppelingen van deze site naar sites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze site. SWF heeft deze sites niet gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. Het is toegestaan koppelingen naar deze site te maken mits zonder browsermarkering of rand rondom de inhoud van SWF en mits op de derden site geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven wordt over de activiteiten van SWF.

Wevolve