Giften en Donaties

De Stichting Windmotoren Friesland is een ‘goede doelen’-stichting. (Zij is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ ook wel ANBI genoemd.) Dat betekent in ons geval onder andere dat er geen winst gemaakt wordt. Alle bestuursleden en commissieleden werken uit puur idealisme en zonder vergoeding voor hun inspanningen.

Ondanks dat mag het duidelijk zijn dat de doelstelling behoorlijk ambitieus is. Realisatie daarvan kost geld. Maar, zoals gezegd, het is voor het goede doel. Als dat doel u ook aanspreekt dan is uw bijdrage bijzonder welkom. Hetzij in de vorm van een eenmalige gift of van een vaste jaarlijkse bijdrage. Door de ANBI-status zijn giften aan de Sichting aftrekbaar. Als u een vaste bijdrage bij de notaris in een akte laat vastleggen, mag het geschonken bedrag altijd in zijn geheel (zonder drempel) afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting. Ook bijdragen in de vorm van legaten of erfstellingen zijn uiteraard mogelijk. Een windmotor heeft wind nodig, een stichting die ze in stand probeert te houden heeft geld nodig.

Stichting Windmotoren Friesland, Hengelo, Friesland Bank rekeningnummer 29.00.48.818.

Wevolve