Actueel

Mei 2009

Versie 2.0 van van het SWF molenbestand is klaar. Een forse klus. Deze versie is gebaseerd op actueel kaartmateriaal en de laatste kadastrale gegevens. Zie verder de inleiding op de betreffende web-pagina. Toegevoegd zijn in deze versie: coderingen betreffende de toestand van de molens en de molenlocaties, verwijzingen naar het boek “De windmotor als poldergemaal in Friesland” van Bergstra en Hengst en naar het algemene molenbestand “molens.nl” van vereniging “De Hollandsche Molen”. Ook de monument-status is weergegeven. Nu is het veldwerk aan de beurt.

In februari j.l. heeft de Belastingdienst onze Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat was een noodzakelijke stap om aan onze donateurs aftrekbaarheid van giften te kunnen bieden..

Sinds januari 2009 werkt de Stichting samen met Mark Ravesloot in het kader van zijn afstudeeropdracht bij de Wageningen Universiteit op het gebied van landschap en planologie( inclusief historische aspecten). Het onderwerp van de opdracht is het bestuderen van de opkomst van de Amerikaanse Windmotor in Friesland. De tekst van het onderzoeksvoorstel staat (voorlopig) onderaan op deze web-pagina. Mark Ravesloot is op dit moment werkzaam bij Vereniging De Hollandsche Molen als Adviseur Molenbiotoop.

In het kwartaalblad van De Hollandsche Molen van mei 2009 is een artikel gepubliceerd over de Stichting Windmotoren Friesland. Het is gebaseerd op een interview met voorzitter Albert Brouwers. Te zijner tijd zal dat toegankelijk worden gemaakt in het nieuw op te zetten documentatie-centrum op deze website.

November 2008

De Stichting Windmotoren Friesland is op 10 oktober 2008 opgericht. Na het vervullen van alle formaliteiten is een van de eerste prioriteiten om een goed overzicht te krijgen van de nu nog bestaande windmotoren in het gebied.

We zullen op deze website zo snel mogelijk een voorlopige lijst met windmotoren publiceren, gebaseerd op allerlei kaartgegevens en eigen waarnemingen. Te verwachten valt dat deze papieren gegevens, omdat ze gemiddeld ongeveer een jaar of zeven oud zijn tamelijk achter de feiten aanlopen. Maar het is een begin. Vervolgens moet daar een verificatie-slag overheen komen. Uiteindelijk is het de bedoeling om, als deze primaire ‘burgelijke stand’ goed in beeld is, meer detailgegevens te gaan verzamelen.

Daarnaast zullen orienterende gesprekken plaatsvinden met bestaande windmotorenbouwers en restaurateurs en er zal onderzoek gedaan worden naar voormalige bouwers. Dit om te proberen oude documentatie en constructie-tekeningen te verkrijgen en veilig te stellen.

------------------------------

Wevolve