Bestuur

De Stichting Windmotoren Friesland is opgericht op 10 oktober 2008. De oprichtingsakte met de statuten van de Stichting is op deze datum gepasseerd voor notaris mr. G.S. van der Hem gevestigd te Jorwert.

Op 14 oktober 2008 is de Stichting ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noord- Nederland te Leeuwarden.

Op 12 februari 2009 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status is een voorwaarde voor de aftrekbaarheid van giften voor de schenkers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

1.

Ir. Albert Brouwers, voorzitter / penningmeester

2.

Arnout Coster arts, secretaris

3.

Ing. Anton van Buiten, lid / conservator techniek

Het bestuur is als volgt bereikbaar:

E-mail: info@windmotoren-friesland.nl

Telefoon: 06-5362 3729 of 074-2423373

Postadres: Stichting Windmotoren Friesland

Hunzestraat 15

7555 WB Hengelo

Wevolve