Sponsoring

Hetgeen onder ‘Giften en Donaties’ is gesteld, geldt grotendeels ook hier. Maar over sponsoring door bedrijven is meer te zeggen:

De eerste verantwoordelijkheid van een bedrijf is het leveren van goede en relevante producten en/of diensten aan de klantenkring. De tweede verantwoordelijkheid ligt op het gebied van het werkgeverschap ten opzichte van de personeelsleden en de van hen afhankelijke gezinsleden. Vervolgens is er de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede lange termijn relatie met de kapitaalverschaffers.

En tenslotte......... is er de (mede) verantwoordelijkheid voor de maatschappij, het millieu, de leefomgeving, de cultuur, het welzijn, noem maar op.

Zou het niet aardig zijn om als bedrijf in deze laatste sector een ‘goed doel’ te adopteren? En om op die manier door geld en/of vrijwilligerswerk bij te dragen aan een concreet resultaat, met als mogelijke bijwerking een verhoogd ‘clubgevoel’ bij het personeel?

Wevolve