Molenbouwers

Windmotoren werden / worden onder andere gebouwd / geleverd / geinstalleerd / gerestaureerd door de onderstaande bedrijven:

(Dit is een eerste aanzet.)

Bakker, IJlst

R.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam

Vereinigte Windturbinen Werke AG, Dresden

Deutsche Windturbinen Werke AG, Dresden

Kletzsch, Dresden ( Coswig)

Iron Man Windmill Co. Ltd, San Fernando CA (niet in Friesland actief)

Koelstra, Balk

Hartelust, Leeuwarden

Stork, Hengelo

Adema, Wirdum

Mous, Balk

Van der Laan, Garijp

Slager, Wolvega

Dijkstra, Sloten

Scholten & Pijper, Hoorn

Bosman, Piershil

Wevolve