Molenbestand

Onderstaand overzicht van Windmotoren in Friesland is een tweede versie van dit bestand, opgemaakt in april 2009 en grotendeels gebaseerd op een kaartstudie. In eerste instantie zijn kaarten gebruikt van de toenmalige Topografische Dienst Nederland (2002). De gebruikte coordinaten zijn die van het RD-grid (Rijksdriehoeksmeting), met dien verstande dat de getallen hectometers aangeven. (Kilometergrid plus een decimaal). Dit is gebruikt voor een eerste ruwe plaats aanduiding, de onnauwkeurigheid is dus ongeveer 100 meter.

Om snel naar de volgende paragrafen van deze web-pagina te kunnen ‘springen’ voegen we de volgende hyperlinks in:

Geraadpleegde bronnen

Gebruikte coderingen in de tabellen

Tabel 1 “Molenlocaties met windmotoren”

Tabel 2 “Molenlocaties inclusief restanten of sloopresten”

Voor het samenstellen van de lijst zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

·

Topografische Atlas Nederland ANWB (www.anwb.nl ) 2002, gebaseerd op kaartmateriaal van de Topografische Dienst Nederland van 1993 t/m 1999.

·

Topografische Atlas Friesland 2006, gebaseerd op kaartmateriaal van Topografische Dienst Kadaster van 2002 t/m 2005.

·

Digitale topografische en kadastrale gegevens van het Kadaster gevestigd te Apeldoorn (www.kadaster.nl) van januari 2009.

·

Het molenbestand www.molens.nl van de vereniging “De Hollandsche Molen”.

·

Een artikel over windmotoren in Wikipedia (www.wikipedia.nl ).

·

Het boek “De Windmotor als Poldergemaal in Friesland” geschreven door J. Bergstra en W.D. Hengst in 1995.

·

Enkele gegevens uit overzichten van W. Entrop te Kollum.

·

Eigen waarnemingen Stichting Windmotoren Friesland.

Ten overvloede wijzen wij u op het gestelde in de bepalingen over copyright in de paragraaf “Gebruiksrechten”van deze website.

In het hier gepresenteerde overzicht worden twee tabellen weergegeven. De eerste geeft een overzicht van alle windmotoren die nog redelijk als windmotor herkenbaar zijn. De tweede is een compleet overzicht dat bovendien windmotor-restanten en gesloopte windmotoren op hun oorspronkelijke locaties weergeeft. In de laatste kolommen van de tabellen zijn coderingen o.a. over de toestand van de molens weergegeven. Een verklaring van die coderingen wordt hieronder gegeven:

L = Locatie situatie

a. molenlocatie, molen aanwezig

b. molenlocatie, restant aanwezig

c. molenlocatie, restant onbekend

d. molenlocatie, geen molenrestant

T = Technische staat molen

1. maalvaardig

2. draaivaardig, niet maalvaardig

3. in verval, reparatie nodig

4. ernstig verval, schoepenrad en/of vanen beschadigd, restauratie nodig

5. alleen toren over

6. alleen fundament over

7. fundament anders ingezet, (bv diesel of elektrisch gemaal)

8. restant onbekend

9. volledig gesloopt

V = Verblijf molen

1. molen op locatie

2. molen in opslag

3. molen in restauratie

4. molen afwezig, onbekend waar

5. molen verplaatst

6. molen gesloopt en verloren gegaan

C = Categorie molen

g. grote windmotor (22 schoepen of meer)

m. middelgrote windmotor (10-21 schoepen)

k. kleine windmotor (6-8 schoepen)

w. stalen weidemolentjes (4 schoepen)

M = Monument status

x. molen heeft monument status

m.nl = registratie-nummer van de windmotor in de molen-database van de vereniging “De Hollandsche Molen”

B = referentie-nummer van de windmotor in het boek van Bergstra en Hengst over windmotoren.

Opmerkingen, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom !

1. Windmotoren in Friesland versie 2.0 / Molenlocaties met Windmotor

Nr

X

Y

Plaats

Ligging

L

T

V

C

M

m.nl

B

78

1846

5714

aegum

z rand van aegum

a

4

1

m

 

1306

82

136

1873

5596

akkrum / mariahoeve

4 km zo van akkrum

a

           

81

1885

5706

alde feanen / folkertsloot

4 km zw van eernewoude

a

           

84

1879

5707

alde feanen / pr margrietkanaal

4 km zw van eernewoude

a

           

97

1912

5701

alde feanen / princenhof

2 km zo van eernewoude

a

           

82

1886

5710

alde feanen / west

4 km zw van eernewoude

a

           

33

2077

5818

augustinusga

1 km o van augustinusga

a

           

45

1716

5748

baaium

0,5 km z van baaium

a

1

1

m

x

1247

19

44

1783

5743

beers

zo rand van beers

a

           

87

1997

5789

bergummermeer / oost oever

4,5 km o van bergum

a

           

88

1998

5784

bergummermeer / oost oever

4,5 km o van bergum

a

           

15

1727

5846

berlikum

0,5 n van berlikum

a

           

248

1962

5399

blesdyke

2 km n van blesdyke

a

1

1

m

 

1320

 

258

1944

5945

boarnwerthuzen / hantumerwei

2 km nw van dokkum

a

     

x

   

61

1745

5685

britswert

1 km z van britswerd

a

2

1

m

x

1260

14

237

1811

5557

broek / plusterdyk / joure

w oever noordbroekstervaart

a

1

1

m

 

1112

48

11

1893

5908

burdaard / dokkumer ee

1,8 km no van burdaard

a

4

1

m

 

1317

58

274

1809

5839

cornjum / stiens

zw rand van cornjum

a

2

1

m

 

1309

30

161

2034

5474

de hoeve / nijeholtpade

2 km o van nijeholtpade

a

2

1

m

 

1277

 

204

1947

5538

de knipe

n rand de knipe r langezwaag

a

           

153

1936

5533

de knipe

0,5 zw van de knipe

a

4

1

m

 

1301

 

270

1946

5686

de veenhoop

1,5 km no van de veenhoop

a

1

1

g

x

25

10

20

1966

5916

dokkum / eendenkooi

zo rand dokkum

a

   

w

     

253

2008

5676

drachten / morra

drachten zw

a

           

55

1730

5714

easterlittens

0,5 km zo van easterlittens

a

           

54

1725

5724

easterlittens / de sulveren roas

n rand van easterlittens

a

2

1

m

 

1259

38

93

1921

5721

eernewoude / 1 /

0,2 km n van eernewoude

a

2

1

m

 

1275

41

96

1924

5701

eernewoude / 2 / hooidamsloot

1,5 km z van eernewoude

a

2

1

m

 

1297

43

95

1917

5717

eernewoude / 3 /

nw rand van eernewoude

a

2

1

m

 

1332

 

267

1914

5709

eernewoude / eilandspolle

0,5 km zw van princenhof-h

a

           

268

1915

5708

eernewoude / eilandspolle

0,5 km zw van princenhof-h

a

           

92

1912

5734

eernewoude / hooiweg

2 km nw van eernewoude

a

           

91

1935

5737

eernewoude / panhuyspoel

2,5 km no van eernewoude

a

           

266

1914

5714

eernewoude / siegersdiep

t.o. simmerwille / princenhof-h

a

           

94

1914

5718

eernewoude / west

0,5 w van eernewoude

a

           

17

1761

5822

engelum

0,7 w van engelum

a

           

254

2039

5925

engwierum / butendykswei

1 km wzw van engwierum

a

           

5

2043

5967

ezumazijl

1,5 km zw ezumazijl

a

           

4

1886

5956

farebuorren

1 km o van farebuorren

a

           

37

1677

5728

fatum

2 km zo van tzum

a

     

x

   

8

1846

5932

ferwerd

1 km z van ferwerd

a

4

1

m

 

1293

 

249

1933

5759

garijp

0,5 km nw van garyp

a

2

1

m

 

1271

15

212

1915

5752

garijp / fonejachtbrug zo

2,5 km zw van garyp

a

   

w

     

90

1962

5739

garijp / iniaheide

3,5 zo van garijp

a

           

89

1916

5757

garijp / pr margrietkanaal

2,5 km w van garijp

a

           

263

1929

5062

gersloot / kanaalsweg

2,5 km w van tynje

a

           

16

1870

5832

giekerkerhoek

2 km o van giekerk

a

           

272

1811

5588

goingaryp

no rand goingaryp

a

1

1

m

 

1269

 

68

1837

5765

goutum / hounsdyk

0,5 km zo van goutum

a

           

69

1840

5758

goutum / viaduct hemriksein

1,5 km zo van goutum

a

           

39

1620

5702

grauwe kat

0,5 km no van grauwe kat

a

           

66

1735

5658

greate wierum

1 km z van lutkewierum

a

1

1

g

x

1225

4

241

1848

5658

grou / burstumerdyk

pm kan zo van aquaduct

a

           

163

1658

5463

harich

1 km w van harich

a

           

224

1681

5656

hartwerd

1,5 km no van hartwerd

a

1

1

m

x

1110

22

245

1884

5887

haskerdijken / scharlanden

2 km n van haskerdijken

a

           

252

2168

5643

haulerwijk / haulerwijkstervaart

1,5 km w van haulerwijk

a

           

42

1765

5783

heechhiem / deinum

1 km w van deinum

a

1

1

m

 

1111

 

215

1611

5574

hieslum

1 km zw van hieslum

a

           

233

1768

5757

hilaard

0,5 km n van hilaard

a

           

114

1567

5509

hindeloopen / jachthaven

0,5 km no van hindeloopen

a

           

113

1568

5525

hindeloopen / pl 17

2 km n van hindeloopen

a

           

60

1697

5703

iens / bolswarder trekvaart

0,5 km zw van iens

a

4

1

m

x

1268

39

59

1694

5707

iens / hegenserleane

1 km w van iens

a

           

216

1617

5494

it heidenskip

2,5 km zw van it heidenskip

a

           

217

1618

5491

it heidenskip / skarmolen

2,5 km zw van it heidenskip

a

1

1

g

x

1241

45

63

1726

5689

itens

0,7 km no van itens

a

           

200

1722

5687

itens / 1 /

0,5 km n van itens

a

3

1

m

x

1242

17

12

1879

5909

jislum / burdaard

1 km z van jislum

a

           

49

1771

5735

jorwerd / jorwerdervaart

0,5 no van jorwerd

a

4

1

m

x

1265

20

51

1778

5737

jorwerd / weidumervaart

1 km no van jorwerd

a

           

130

1739

5570

jutrijp / modderige rijd nz

1,5 km no van jutrijp

a

           

230

1742

5570

jutrijp / modderige rijd zz

1,5 km no van jutrijp

a

           

232

1747

5569

jutrijp / witte brekken

1,5 km no van jutrijp

a

           

276

1605

5484

koudum

1 km nw van koudum

a

4

1

m

 

1341

52

171

1849

5402

langelille / echterdijk z

1,5 km nw van langelille

a

           

34

2127

5897

leegte

no rand leegte, oudlandsried

a

           

234

1770

5507

legemeer / teroelster zypen

1 km nw van legemeer

a

           

158

2089

5552

makkinga

2 km w van makkinga

a

     

x

   

154

1955

5512

mildam / stirumhoeve

1,5 km nw van mildam

a

           

213

1958

5508

mildam / yntzelaan

nw rand van mildam

a

           

226

1689

5846

minnertsga

ten z van minnertsga

a

           

14

1712

5859

minnertsga / kleine blikvaart

2,5 no van minnertsga

a

           

165

1594

5409

mirns / mirnserklif

1 km zw van mirns

a

2

1

m

 

1257

 

24

1904

5864

molenend / sickamaweg w

1 km n van molenend

a

           

164

1584

5462

molkwerum / koudum

0,5 km zw van koudum

a

1

1

g

x

1115

11

205

1893

5404

munnekeburen / rottige meente

0,5 km o van munnekeburen

a

           

206

1895

5404

munnekeburen / rottige meente

1 km o van munnekeburen

a

           

139

1884

5558

nieuwebrug

zw rand van niewebrug

a

2

1

m

 

1262

 

157

2002

5482

nijeholtpade / nw

1,5 km nw van nijeholtpade

a

4

1

m

 

1299

72

183

1900

5407

nijetrijne / 1 / rottige meente

1 km n van nijetrijne

a

2

1

m

 

1263

 

169

1899

5407

nijetrijne / 2 /

1 km n van nijetrijne

a

2

1

m

 

1264

 

170

1893

5400

nijetrijne / 3 /

1 km nw van nijetrijne

a

1

1

m

 

1286

 

246

1888

5387

nijetrijne / 4 / rottige meente

1 km o van scherpenzeel

a

2

1

m

 

1287

 

211

1894

5387

nijetrijne / 6 / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

2

1

m

 

1289

 

175

1895

5385

nijetrijne / 7 / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

2

1

m

 

1290

 

184

1908

5394

nijetrijne / 8 /

0,5 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1331

 

186

1907

5382

nijetrijne / 9 /

2 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1328

 

174

1894

5386

nijetrijne / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

           

209

1904

5384

nijetrijne / rottige meente

1,5 km z van nijetrijne

a

           

208

1908

5408

nijetrijne / veendijk

1 km no van nijetrijne

a

           

185

1906

5392

nijetrijne / vh molen schokker

0,5 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1116

 

250

1959

5650

ny beets / nieuwenhuisweg

ny beets w zijde

a

     

x

   

160

2053

5486

oldeberkoop

1,5 km z van oldeberkoop

a

1

1

m

 

1283

 

151

1908

5598

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

201

1906

5598

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

202

1898

5594

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

178

1995

5455

oldeholtpade / hoofdweg

noordrand van oldeholtpade

a

2

1

m

 

1285

 

210

2015

5458

oldeholtpade / lolkema's leane

2 km no van oldeholtpade

a

           

166

1889

5449

oldelamer / 1 /

1 km z van rotstergaast

a

2

1

m

 

1329

33

273

1877

5434

oldelamer / 2 / brandemeer

bij veensluisje

a

2

1

m

 

1278

 

243

1877

5435

oldelamer / 3 / brandemeer

bij veensluisje

a

2

1

m

 

1279

 

167

1873

5429

oldelamer / 4 / tjonger

z zijde van brandemeer

a

2

1

m

 

1280

35

275

1892

5451

oldelamer / 6 /

1 km z van rotstergaast

a

2

1

m

 

1330

32

207

1898

5430

oldelamer / de weeren

2,5 km w van oldelamer

a

           

146

1829

5473

oldeouwer / tjeukemeer

1 km z van oldeouwer

a

           

3

1997

5991

oosternijkerk

0,5 km z van oosternijkerk

a

2

1

m

 

1314

 

261

1998

5734

opeinde / binnen leyen polder

1 km n van opeinde

a

           

262

1992

5743

opeinde / de leyen w oever

2 km n van opeinde

a

           

98

1940

5696

oudega (s) / barfjild n

2,5 km zw van oudega (s)

a

           

99

1944

5696

oudega (s) / barfjild, wolwarren

2 km zw van oudega (s)

a

2

1

m

 

1308

23

101

1934

5695

oudega (s) / jan durkspolder

3 km zw van oudega (s)

a

2

1

m

 

1276

 

100

1947

5698

oudega (s) / slobbegat

1,5 km zw van oudega (s)

a

           

222

1664

5558

oudega (w)

0,5 km zo van oudega w

a

           

269

2034

5879

oudwoude /stroobossertrekvaart

2,5 km w van kollum

a

           

227

1689

5799

peins

ten zo van peins

a

           

235

1790

5657

poppenwier

0,5 km z van poppenwier

a

           

218

1626

5433

rijs

1,5 km n van rijs

a

           

247

1923

5906

rinsumageest

noord rand, bij kruising n361

a

2

1

m

 

1266

27

108

2024

5739

rottevalle / bildwei

0,5 km nw van rottevalle

a

           

225

1681

5442

ruigahuizen

1 km no van ruigahuizen

a

2

1

m

 

1258

 

257

1927

5834

ryptsjerk / ottemaweg

3 km no van ryptsjerk

a

           

132

1769

5507

scharsterbrug / 1 /

1,5 km n van idskenhuizen

a

4

1

m

 

1282

 

140

1828

5511

scharsterbrug / 2 /

1 km o van scharsterbrug

a

2

1

m

 

1325

26

244

1878

5379

scherpenzeel / grindweg

scherpenzeel w zijde

a

           

214

1602

5670

schettens

2 km nw van schettens

a

           

231

1744

5891

sint annaparochie

2 km no van st annaparochie

a

           

141

1874

5505

sint johannesga / nannewijd

1,5 km no van sint johannisga

a

           

134

1773

5484

sint nicolaasga / finke buren

1,5 km zw van sint nicolaasga

a

           

144

1809

5484

sint nicolaasga / scharleijen

2 km o van st nicolaasga

a

3

1

m

 

1281

29

122

1717

5592

sneek / geeuw

zw rand van sneek

a

           

236

1793

5585

sneekermeer / greate griene

3 km no van uitwellingerga

a

           

128

1787

5573

sneekermeer / langstaarten poel

2,5 km o van uitwellingerga

a

           

138

1800

5596

sneekermeer / lytse griene

1,5 nw van goingarijp

a

           

277

1895

5375

spanga

spanga / spanga hoekweg

a

4

1

m

 

1312

 

56

1681

5719

spannum

2 km zw van spannum

a

     

x

   

260

2028

5434

steggerda / de hoeve

2,5 km no van steggerda

a

           

251

2104

5848

stroobos / oude vaart

1 km n van stroobos

a

1

1

g

x

1118

13

71

1838

5750

swichum / de hem

1 km nw van swichum

a

           

72

1845

5740

swichum / lyts palma

0,3 km zo van swichum

a

4

1

m

 

1307

55

19

1916

5917

sybrandahuis

0,5 km w van sybrandahuis

a

2

1

m

 

1318

 

240

1826

5613

terherne / 1 / grutsan

1 km o van terherne

a

2

1

m

 

1292

 

239

1822

5615

terherne / brefinne

0,5 km o van terherne

a

           

238

1817

5618

terherne / kupersfintsje

terherne no zijde

a

           

137

1830

5592

terkaple / langesloot

1,5 km no van terkaple

a

           

133

1756

5504

teroele / koevorder meer

n rand ter oele

a

           

1

1582

6035

terschelling / de groede

3,5 km no van oosterend

a

           

256

1998

5615

terwispel / koningsdiep

2 km n van terwispel

a

           

255

1995

5609

terwispel / learzenspad

1,5 km n van terwispel

a

           

147

1971

5624

tijnje / de dulf

2 km no van tijnje

a

1

1

k

 

1302

 

150

1927

5614

tijnje / warrebrug zo

3 km nw van tijnje

a

           

229

1714

5632

tirns / thaborwei

0,5 km zo van tirns

a

1

1

g

x

1234

6

117

1615

5605

tjerkwerd / jousterp

1,5 km zw van tjerkwerd

a

1

1

g

x

1119

12

38

1660

5721

tritzum

1 km w van tritzum

a

           

159

2119

5525

tronde

1 km o van tronde

a

     

x

   

47

1684

5740

tzum / nieuwbuurtster weg

1,5 zo van tzum

a

           

223

1674

5738

tzum / wommelserweg

1 km zo van tzum

a

           

221

1662

5822

tzummarum / bethaniëleane

2 km zo van tzummarum

a

           

219

1649

5839

tzummarum / synaedastate

1 km nw van tzummarum

a

           

220

1651

5839

tzummarum / synaedastate

1 km nw van tzummarum

a

           

103

1939

5633

uilesprong

n rand van uilesprong

a

           

127

1783

5579

uitwellingerga / 1 / aan de dolte

2 km no van uitwellingerga

a

1

1

m

x

1139

1

123

1783

5584

uitwellingerga / 2 / aan de dolte

2 km no van uitwellingerga

a

1

1

m

x

1153

2

264

2054

5688

ureterp / de feart

bij a7 afslag drachten ureterp

a

           

265

2053

5690

ureterp / de feart

bij a7 afslag drachten ureterp

a

           

242

1859

5745

warga / warstienserdyk

0,5 km no van warga

a

           

77

1887

5722

wartena / 4 / saiterpetten

3,5 km w van eernewoude

a

1

1

m

 

1346

42

76

1796

5735

weidum / 1 /

0,5 km no van weidum

a

1

1

g

x

1168

7

53

1785

5731

weidum / 2 /

zuidrand weidum

a

1

1

k

 

1253

 

181

1959

5413

wolvega / de meenthe

1 km z van wolvega

a

4

1

m

 

1311

 

180

1998

5428

wolvega / lindevallei o

4 km o van wolvega

a

4

1

m

 

1284

 

182

1973

5409

wolvega / lindevallei w

2 km zo van wolvega

a

           

118

1598

5560

workum / breewarsdijk

1,5 km no van workum

a

           

228

1710

5430

wyckel

1,5 km z van wyckel

a

           

121

1719

5617

ysbrechtum / rondweg sneek

0,5 km o van ysbrechtum

a

2

1

m

x

1243

16

35

1548

5689

zurich

1 km zw van zurich

a

           

Begin van deze web-pagina

2. Windmotoren in Friesland versie 2.0 / Molenlocaties inclusief restanten of sloopresten

Nr

X

Y

Plaats

Ligging

L

T

V

C

M

m.nl

B

78

1846

5714

aegum

z rand van aegum

a

4

1

m

 

1306

82

136

1873

5596

akkrum / mariahoeve

4 km zo van akkrum

a

           

80

1884

5707

alde feanen / folkertsloot

4 km zw van eernewoude

c

           

81

1885

5706

alde feanen / folkertsloot

4 km zw van eernewoude

a

           

84

1879

5707

alde feanen / pr margrietkanaal

4 km zw van eernewoude

a

           

97

1912

5701

alde feanen / princenhof

2 km zo van eernewoude

a

           

82

1886

5710

alde feanen / west

4 km zw van eernewoude

a

           

33

2077

5818

augustinusga

1 km o van augustinusga

a

           

45

1716

5748

baaium

0,5 km z van baaium

a

1

1

m

x

1247

19

46

1710

5750

baaium

0,5 km zw van baaium

c

           

112

2165

5679

bakkeveen / allardsoog

3,5 km no van bakkeveen

c

           

44

1783

5743

beers

zo rand van beers

a

           

87

1997

5789

bergummermeer / oost oever

4,5 km o van bergum

a

           

88

1998

5784

bergummermeer / oost oever

4,5 km o van bergum

a

           

29

1978

5792

bergummermeer / west oever

3 km o van bergum

c

           

15

1727

5846

berlikum

0,5 km n van berlikum

a

           

116

1642

5606

blauwhuis

1 km nw van blauwhuis

c

           

248

1962

5399

blesdyke

2 km n van blesdyke

a

1

1

m

 

1320

 

258

1944

5945

boarnwerthuzen / hantumerwei

2 km nw van dokkum

a

     

x

   

64

1757

5677

bozum

1 km n van bozum

c

           

61

1745

5685

britswert

1 km z van britswerd

a

2

1

m

x

1260

14

62

1739

5685

britswert / swaenwert

1 km zw van britswert

c

           

237

1811

5557

broek / plusterdyk / joure

w oever noordbroekstervaart

a

1

1

m

 

1112

48

11

1893

5908

burdaard / dokkumer ee

1,8 km no van burdaard

a

4

1

m

 

1317

58

274

1809

5839

cornjum / stiens

zw rand van cornjum

a

2

1

m

 

1309

30

36

1552

5661

cornwerd

zw rand cornwerd

c

           

161

2034

5474

de hoeve / nijeholtpade

2 km o van nijeholtpade

a

2

1

m

 

1277

 

204

1947

5538

de knipe

n rand de knipe r langezwaag

a

           

153

1936

5533

de knipe

0,5 zw van de knipe

a

4

1

m

 

1301

 

152

1958

5533

de knipe / ijsbaan

z rand van de knipe

c

           

26

1956

5857

de valom / het houtwiel

1 km zw van de valom

c

           

27

1958

5852

de valom / het houtwiel

1 km zw van de valom

c

           

270

1946

5686

de veenhoop

1,5 km no van de veenhoop

a

1

1

g

x

25

10

102

1926

5686

de veenhoop / hooidambrug

bij hotel 'ie sicht' (vroeger)

d

9

5

   

25

10

20

1966

5916

dokkum / eendenkooi

zo rand dokkum

a

   

w

     

253

2008

5676

drachten / morra

drachten zw

a

           

43

1748

5778

dronrijp / harinxma-kan. km19

3 km zo van dronrijp

c

           

55

1730

5714

easterlittens

0,5 km zo van easterlittens

a

           

54

1725

5724

easterlittens / de sulveren roas

n rand van easterlittens

a

2

1

m

 

1259

38

57

1789

5708

easterwierrum / mantgum

1 km no van easterwierrum

b

6

3

g

 

1114

9

271

1771

5677

easterwierum

1 km n van deersum

b

5

3

g

 

1261

 

93

1921

5721

eernewoude / 1 /

0,2 km n van eernewoude

a

2

1

m

 

1275

41

96

1924

5701

eernewoude / 2 / hooidamsloot

1,5 km z van eernewoude

a

2

1

m

 

1297

43

95

1917

5717

eernewoude / 3 /

nw rand van eernewoude

a

2

1

m

 

1332

 

267

1914

5709

eernewoude / eilandspolle

0,5 km zw van princenhof-h

a

           

268

1915

5708

eernewoude / eilandspolle

0,5 km zw van princenhof-h

a

           

92

1912

5734

eernewoude / hooiweg

2 km nw van eernewoude

a

           

91

1935

5737

eernewoude / panhuyspoel

2,5 km no van eernewoude

a

           

266

1914

5714

eernewoude / siegersdiep

t.o. simmerwille / princenhof-h

a

           

94

1914

5718

eernewoude / west

0,5 km w van eernewoude

a

           

17

1761

5822

engelum

0,7 km w van engelum

a

           

254

2039

5925

engwierum / butendykswei

1 km wzw van engwierum

a

           

41

1598

5635

exmorra / bij makkummervaart

0,5 km nw van exmorra

c

8

4

       

278

1605

5638

exmorra / exmorster vaart

0,5 km no van exmorra

d

9

6

g

   

97

115

1597

5626

exmorra / van panhuyskanaal

1 km zw van exmorra

c

8

4

       

5

2043

5967

ezumazijl

1,5 km zw ezumazijl

a

           

4

1886

5956

farebuorren

1 km o van farebuorren

a

           

37

1677

5728

fatum

2 km zo van tzum

a

     

x

   

8

1846

5932

ferwerd

1 km z van ferwerd

a

4

1

m

 

1293

 

249

1933

5759

garijp

0,5 km nw van garyp

a

2

1

m

 

1271

15

212

1915

5752

garijp / fonejachtbrug zo

2,5 km zw van garyp

a

   

w

     

90

1962

5739

garijp / iniaheide

3,5 km zo van garijp

a

           

89

1916

5757

garijp / pr margrietkanaal

2,5 km w van garijp

a

           

263

1929

5062

gersloot / kanaalsweg

2,5 km w van tynje

a

           

16

1870

5832

giekerkerhoek

2 km o van giekerk

a

           

272

1811

5588

goingaryp

no rand goingaryp

a

1

1

m

 

1269

 

70

1838

5760

goutum

1 km zo van goutum

c

           

68

1837

5765

goutum / hounsdyk

0,5 km zo van goutum

a

           

67

1829

5771

goutum / ijsbaan

n rand goutum

c

           

69

1840

5758

goutum / viaduct hemriksein

1,5 km zo van goutum

a

           

39

1620

5702

grauwe kat

0,5 km no van grauwe kat

a

           

66

1735

5658

greate wierum

1 km z van lutkewierum

a

1

1

g

x

1225

4

86

1859

5683

grou

no grou t.o. de geeuw

c

           

241

1848

5658

grou / burstumerdyk

pm kan zo van aquaduct

a

           

30

1922

5794

hardegarijp / flappevaart

1,5 km z van hardegarijp

c

           

163

1658

5463

harich

1 km w van harich

a

           

224

1681

5656

hartwerd

1,5 km no van hartwerd

a

1

1

m

x

1110

22

245

1884

5887

haskerdijken / scharlanden

2 km n van haskerdijken

a

           

252

2168

5643

haulerwijk / haulerwijkstervaart

1,5 km w van haulerwijk

a

           

42

1765

5783

heechhiem / deinum

1 km w van deinum

a

1

1

m

 

1111

 

40

1642

5667

hichtum

0,5 km n van hichtum

c

           

215

1611

5574

hieslum

1 km zw van hieslum

a

           

233

1768

5757

hilaard

0,5 km n van hilaard

a

           

114

1567

5509

hindeloopen / jachthaven

0,5 km no van hindeloopen

a

           

113

1568

5525

hindeloopen / pl 17

2 km n van hindeloopen

a

           

85

1850

5701

idaard / de tutse

1,5 km o van idaerd

c

           

60

1697

5703

iens / bolswarder trekvaart

0,5 km zw van iens

a

4

1

m

x

1268

39

59

1694

5707

iens / hegenserleane

1 km w van iens

a

           

216

1617

5494

it heidenskip

2,5 km zw van it heidenskip

a

           

217

1618

5491

it heidenskip / skarmolen

2,5 km zw van it heidenskip

a

1

1

g

x

1241

45

63

1726

5689

itens

0,7 km no van itens

a

           

200

1722

5687

itens / 1 /

0,5 km n van itens

a

3

1

m

x

1242

17

9

1876

5919

jislum

0,2 km o van jislum

c

           

10

1877

5915

jislum

0,5 km z van jislum

c

           

12

1879

5909

jislum / burdaard

1 km z van jislum

a

           

49

1771

5735

jorwerd / jorwerdervaart

0,5 km no van jorwerd

a

4

1

m

x

1265

20

50

1776

5737

jorwerd / spoorlijn

1 km no van jorwerd

c

           

51

1778

5737

jorwerd / weidumervaart

1 km no van jorwerd

a

           

130

1739

5570

jutrijp / modderige rijd nz

1,5 km no van jutrijp

a

           

230

1742

5570

jutrijp / modderige rijd zz

1,5 km no van jutrijp

a

           

232

1747

5569

jutrijp / witte brekken

1,5 km no van jutrijp

a

           

31

2063

5912

kollum / pompsterhoek

2,5 km n van kollum

c

           

276

1605

5484

koudum

1 km nw van koudum

a

4

1

m

 

1341

52

168

1854

5414

langelille / echterdijk n

2 km nw van langelille

c

           

171

1849

5402

langelille / echterdijk z

1,5 km nw van langelille

a

           

34

2127

5897

leegte

no rand leegte, oudlandsried

a

           

131

1774

5504

legemeer / de schetten

0,5 km nw van legemeer

c

           

234

1770

5507

legemeer / teroelster zypen

1 km nw van legemeer

a

           

177

1812

5385

lemmer / de kampen

5 km zo van lemmer

c

           

176

1807

5391

lemmer / lemsterhop

4 km zo van lemmer

c

           

158

2089

5552

makkinga

2 km w van makkinga

a

     

x

   

58

1766

5706

mantgum / skillaerd

1 km zw van mantgum

c

           

154

1955

5512

mildam / stirumhoeve

1,5 km nw van mildam

a

           

155

1955

5495

mildam / tjonger

1 km zw van mildam

c

           

213

1958

5508

mildam / yntzelaan

nw rand van mildam

a

           

226

1689

5846

minnertsga

ten z van minnertsga

a

           

14

1712

5859

minnertsga / kleine blikvaart

2,5 no van minnertsga

a

           

165

1594

5409

mirns / mirnserklif

1 km zw van mirns

a

2

1

m

 

1257

 

25

1910

5862

molenend / sickamaweg o

1 km nw van molenend

c

           

24

1904

5864

molenend / sickamaweg w

1 km n van molenend

a

           

164

1584

5462

molkwerum / koudum

0,5 km zw van koudum

a

1

1

g

x

1115

11

205

1893

5404

munnekeburen / rottige meente

0,5 km o van munnekeburen

a

           

206

1895

5404

munnekeburen / rottige meente

1 km o van munnekeburen

a

           

139

1884

5558

nieuwebrug

zw rand van niewebrug

a

2

1

m

 

1262

 

156

2003

5484

nijeholtpade / nw

1,5 km nw van nijeholtpade

c

           

157

2002

5482

nijeholtpade / nw

1,5 km nw van nijeholtpade

a

4

1

m

 

1299

72

187

2017

5463

nijeholtpade / z

1 km z van nijeholtpade

c

           

183

1900

5407

nijetrijne / 1 / rottige meente

1 km n van nijetrijne

a

2

1

m

 

1263

 

169

1899

5407

nijetrijne / 2 /

1 km n van nijetrijne

a

2

1

m

 

1264

 

170

1893

5400

nijetrijne / 3 /

1 km nw van nijetrijne

a

1

1

m

 

1286

 

246

1888

5387

nijetrijne / 4 / rottige meente

1 km o van scherpenzeel

a

2

1

m

 

1287

 

211

1894

5387

nijetrijne / 6 / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

2

1

m

 

1289

 

175

1895

5385

nijetrijne / 7 / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

2

1

m

 

1290

 

184

1908

5394

nijetrijne / 8 /

0,5 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1331

 

186

1907

5382

nijetrijne / 9 /

2 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1328

 

172

1891

5397

nijetrijne / rottige meente

1 km nw van nijetrijne

c

           

173

1892

5398

nijetrijne / rottige meente

1 km w van nijetrijne

c

           

174

1894

5386

nijetrijne / rottige meente

1 km zw van nijetrijne

a

           

209

1904

5384

nijetrijne / rottige meente

1,5 km z van nijetrijne

a

           

208

1908

5408

nijetrijne / veendijk

1 km no van nijetrijne

a

           

185

1906

5392

nijetrijne / vh molen schokker

0,5 km zo van nijetrijne

a

2

1

m

 

1116

 

250

1959

5650

ny beets / nieuwenhuisweg

ny beets w zijde

a

     

x

   

160

2053

5486

oldeberkoop

1,5 km z van oldeberkoop

a

1

1

m

 

1283

 

151

1908

5598

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

201

1906

5598

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

202

1898

5594

oldeboorn / de deelen

3 km zo van oldeboorn

a

           

178

1995

5455

oldeholtpade / hoofdweg

noordrand van oldeholtpade

a

2

1

m

 

1285

 

210

2015

5458

oldeholtpade / lolkema's leane

2 km no van oldeholtpade

a

           

166

1889

5449

oldelamer / 1 /

1 km z van rotstergaast

a

2

1

m

 

1329

33

273

1877

5434

oldelamer / 2 / brandemeer

bij veensluisje

a

2

1

m

 

1278

 

243

1877

5435

oldelamer / 3 / brandemeer

bij veensluisje

a

2

1

m

 

1279

 

167

1873

5429

oldelamer / 4 / tjonger

z zijde van brandemeer

a

2

1

m

 

1280

35

179

1902

5435

oldelamer / 5 / de weeren

1,5 km nw van oldelamer

b

5

1

m

 

1298

62

275

1892

5451

oldelamer / 6 /

1 km z van rotstergaast

a

2

1

m

 

1330

32

207

1898

5430

oldelamer / de weeren

2,5 km w van oldelamer

a

           

143

1812

5481

oldeouwer / A6

1,5 km west van oldelamer

c

           

146

1829

5473

oldeouwer / tjeukemeer

1 km z van oldeouwer

a

           

65

1710

5678

oosterend l

1 km o van oosterend

c

           

3

1997

5991

oosternijkerk

0,5 km z van oosternijkerk

a

2

1

m

 

1314

 

18

1999

5932

oostrum

1 km z van oostrum

c

           

261

1998

5734

opeinde / binnen leyen polder

1 km n van opeinde

a

           

262

1992

5743

opeinde / de leyen w oever

2 km n van opeinde

a

           

98

1940

5696

oudega (s) / barfjild n

2,5 km zw van oudega (s)

a

           

99

1944

5696

oudega (s) / barfjild, wolwarren

2 km zw van oudega (s)

a

2

1

m

 

1308

23

101

1934

5695

oudega (s) / jan durkspolder

3 km zw van oudega (s)

a

2

1

m

 

1276

 

100

1947

5698

oudega (s) / slobbegat

1,5 km zw van oudega (s)

a

           

222

1664

5558

oudega (w)

0,5 km zo van oudega w

a

           

269

2034

5879

oudwoude /stroobossertrekvaart

2,5 km w van kollum

a

           

227

1689

5799

peins

ten zo van peins

a

           

235

1790

5657

poppenwier

0,5 km z van poppenwier

a

           

218

1626

5433

rijs

1,5 km n van rijs

a

           

247

1923

5906

rinsumageest

noord rand, bij kruising n361

a

2

1

m

 

1266

27

108

2024

5739

rottevalle / bildwei

0,5 km nw van rottevalle

a

           

107

2018

5750

rottevalle / hoogspanningslijn

2 km nw van rottevalle

c

   

m

   

60

106

2017

5753

rottevalle / witveenstervaart

2 km nw van rottevalle

c

           

225

1681

5442

ruigahuizen

1 km no van ruigahuizen

a

2

1

m

 

1258

 

257

1927

5834

ryptsjerk / ottemaweg

3 km no van ryptsjerk

a

           

132

1769

5507

scharsterbrug / 1 /

1,5 km n van idskenhuizen

a

4

1

m

 

1282

 

140

1828

5511

scharsterbrug / 2 /

1 km o van scharsterbrug

a

2

1

m

 

1325

26

142

1797

5509

scharsterbrug /de blauwpleats

3 km w van scharsterbrug

c

           

244

1878

5379

scherpenzeel / grindweg

scherpenzeel w zijde

a

           

214

1602

5670

schettens

2 km nw van schettens

a

           

28

1998

5790

schuilenburg

0,5 zw van schuilenburg

c

           

13

1736

5875

sint annaparochie

0,5 km zo van st annaparochie

c

           

189

1740

5860

sint annaparochie

2 km zo van st annaparochie

c

           

231

1744

5891

sint annaparochie

2 km no van st annaparochie

a

           

141

1874

5505

sint johannesga / nannewijd

1,5 km no van sint johannisga

a

           

145

1794

5489

sint nicolaasga / de rijlst

no rand van sint nicolaasga

c

           

134

1773

5484

sint nicolaasga / finke buren

1,5 km zw van sint nicolaasga

a

           

144

1809

5484

sint nicolaasga / scharleijen

2 km o van st nicolaasga

a

3

1

m

 

1281

29

122

1717

5592

sneek / geeuw

zw rand van sneek

a

           

124

1743

5584

sneek / zwarte brekken

2 km z van sneek

c

           

125

1737

5583

sneek / zwarte brekken

2 km z van sneek

c

           

126

1737

5584

sneek / zwarte brekken

2 km z van sneek

c

           

236

1793

5585

sneekermeer / greate griene

3 km no van uitwellingerga

a

           

128

1787

5573

sneekermeer / langstaarten poel

2,5 km o van uitwellingerga

a

           

138

1800

5596

sneekermeer / lytse griene

1,5 nw van goingarijp

a

           

277

1895

5375

spanga

spanga / spanga hoekweg

a

4

1

m

 

1312

 

135

1761

5474

spannenburg

0,5 km no van spannumburg

c

           

56

1681

5719

spannum

2 km zw van spannum

a

     

x

   

260

2028

5434

steggerda / de hoeve

2,5 km no van steggerda

a

           

251

2104

5848

stroobos / oude vaart

1 km n van stroobos

a

1

1

g

x

1118

13

32

2087

5845

stroobos / stroobosser trekvaart

0,5 km n van gerkesklooster

c

           

73

1841

5746

swichum / ayttadyk

0,5 km n van swichum

c

           

71

1838

5750

swichum / de hem

1 km nw van swichum

a

           

72

1845

5740

swichum / lyts palma

0,3 km zo van swichum

a

4

1

m

 

1307

55

19

1916

5917

sybrandahuis

0,5 km w van sybrandahuis

a

2

1

m

 

1318

 

240

1826

5613

terherne / 1 / grutsan

1 km o van terherne

a

2

1

m

 

1292

 

239

1822

5615

terherne / brefinne

0,5 km o van terherne

a

           

238

1817

5618

terherne / kupersfintsje

terherne no zijde

a

           

137

1830

5592

terkaple / langesloot

1,5 km no van terkaple

a

           

133

1756

5504

teroele / koevorder meer

n rand ter oele

a

           

1

1582

6035

terschelling / de groede

3,5 km no van oosterend

a

           

2

1587

6027

terschelling / de groede

3 km o van oosterend

c

           

256

1998

5615

terwispel / koningsdiep

2 km n van terwispel

a

           

255

1995

5609

terwispel / learzenspad

1,5 km n van terwispel

a

           

149

2006

5614

terwispel / uitzichttoren

2,5 km no van terwispel

c

           

147

1971

5624

tijnje / de dulf

2 km no van tijnje

a

1

1

k

 

1302

 

148

1924

5622

tijnje / warrebrug nw

3,5 km nw van tijnje

c

           

150

1927

5614

tijnje / warrebrug zo

3 km nw van tijnje

a

           

229

1714

5632

tirns / thaborwei

0,5 km zo van tirns

a

1

1

g

x

1234

6

117

1615

5605

tjerkwerd / jousterp

1,5 km zw van tjerkwerd

a

1

1

g

x

1119

12

38

1660

5721

tritzum

1 km w van tritzum

a

           

159

2119

5525

tronde

1 km o van tronde

a

     

x

   

48

1687

5740

tzum / de warren

2 km zo van tzum

c

           

47

1684

5740

tzum / nieuwbuurtster weg

1,5 zo van tzum

a

           

223

1674

5738

tzum / wommelserweg

1 km zo van tzum

a

           

221

1662

5822

tzummarum / bethaniëleane

2 km zo van tzummarum

a

           

219

1649

5839

tzummarum / synaedastate

1 km nw van tzummarum

a

           

220

1651

5839

tzummarum / synaedastate

1 km nw van tzummarum

a

           

103

1939

5633

uilesprong

n rand van uilesprong

a

           

127

1783

5579

uitwellingerga / 1 / aan de dolte

2 km no van uitwellingerga

a

1

1

m

x

1139

1

123

1783

5584

uitwellingerga / 2 / aan de dolte

2 km no van uitwellingerga

a

1

1

m

x

1153

2

129

1758

5573

uitwellingerga / a7

0,5 km w van uitwellingerga

c

           

264

2054

5688

ureterp / de feart

bij a7 afslag drachten ureterp

a

           

265

2053

5690

ureterp / de feart

bij a7 afslag drachten ureterp

a

           

242

1859

5745

warga / warstienserdyk

0,5 km no van warga

a

           

162

1561

5448

warns / de fenke

1 km n van warns

c

           

77

1887

5722

wartena / 4 / saiterpetten

3,5 km w van eernewoude

a

1

1

m

 

1346

42

76

1796

5735

weidum / 1 /

0,5 km no van weidum

a

1

1

g

x

1168

7

53

1785

5731

weidum / 2 /

zuidrand weidum

a

1

1

k

 

1253

 

6

1604

5791

wijnaldum

0,5 km o van wijnaldum

c

           

7

1608

5790

wijnaldum

1 km o van wijnaldum

c

           

74

1836

5736

wirdum / nieuwe vaart

0,5 km zo van wirdum

c

   

m

   

61

75

1816

5738

wirdum / oenemastate

1 km w van wirdum

c

           

181

1959

5413

wolvega / de meenthe

1 km z van wolvega

a

4

1

m

 

1311

 

180

1998

5428

wolvega / lindevallei o

4 km o van wolvega

a

4

1

m

 

1284

 

182

1973

5409

wolvega / lindevallei w

2 km zo van wolvega

a

           

118

1598

5560

workum / breewarsdijk

1,5 km no van workum

a

           

119

1577

5559

workum / geele strand

2 km nw van workum

c

           

21

1981

5910

wouterswoude / dokkummerlaan

0,5 km no van wouterswoude

c

           

228

1710

5430

wyckel

1,5 km z van wyckel

a

           

79

1824

5717

wytgaard / noardein

1,5 km zo van wytgaard

c

           

121

1719

5617

ysbrechtum / rondweg sneek

0,5 km o van ysbrechtum

a

2

1

m

x

1243

16

120

1715

5619

ysbrechtum / st maartensdijk

n rand ysbrechtum

c

           

35

1548

5689

zurich

1 km zw van zurich

a

           

22

1985

5880

zwaagwesteinde / waterzuivering

2 km n van zwaagwesteinde

c

           

23

1984

5877

zwaagwesteinde / waterzuivering

2 km n van zwaagwesteinde

c

           
                       

Overzichten per april 2009

Aantallen:

Windmotoren ( a) 178

Windmotor-restanten (b,c,d) 70

Totaal 257

Begin van deze web-pagina

Wevolve