Namen van Molentypen

“What ’s in a name?” heeft iemand zich ooit eens afgevraagd. Op dit gebied is dit al helemaal relevant. Vaak strijden bij naamgeving de behoefte aan identificatie en/of het onderscheidend vermogen enerzijds, en de behoefte aan inhoudstypering of classificatie anderzijds, om voorrang.

In Nederland hebben we op dit moment te maken met ‘Hollandse molens’, ‘Windmotoren’ en de moderne grote ‘Windturbines’. Maar volgens Van Dale is het kenmerkende van een turbine het hebben van een schoepenrad met schoepen. Wat dat betreft zou een Windmotor als enige aanspraak kunnen maken op die naam. Verder is een motor volgens dezelfde bron iets dat energie in de vorm van brandstof of elektriciteit omzet in beweging. Dus een Windmotor is eigenlijk geen motor. Wel in een orgel overigens. En hoe Amerikaans is een windmotor die in Dresden is gefabriceerd? Net zo Amerikaans als de ook in Amerika uitgevonden gloeilamp die in Eindhoven is gemaakt, zonder gevolgen voor de naam? Dit kan tot enige discussie leiden.

Voor het kiezen van een ‘roepnaam’ hebben wij uiteindelijk puur gekeken naar spraakgebruik, naar publicaties en naar treffers op internet. Vandaar de keuze voor “Windmotoren”. Dat is een compacte naam, met het beste onderscheidend vermogen.

Wevolve